Skorsten - Mer detaljer gällande Skorsten


Skorsten - Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

I Falun finns det 2 företa som håller på med skorsten eller skorstensrenovering varav Sotning & Brandskydd i Dalarna AB är en av dem. Då både utbud och inriktning kan variera ellern skorstensföretagen kan det vara bra att undersöka med flera företag i eller nära Falun hur den kan hjälpa dig med skorstenen.


Ifall du tar kontakt med någon som kan skorstenar bör du veta vad du vill ha av för typ av skorsten eller idé om skorstensrenoveringmetod. Viss vägledning om skorstenar och skorstensrenovering kan du få här på www.skorsten.biz eller genom att besöka Sotning & Brandskydd i Dalarna AB hemsida. Då det förekommer flera bolag som håller på med skorstenar eller eldstäder i eller i närheten av Falun kan det vara lönsamt att undersöka olika alternativ hos fler skorstensföretag men rekommenderat är att ni hör efter med Sotning & Brandskydd i Dalarna AB då de kan skorstenar mycket bra.


Bäst är att kontakta Sotning & Brandskydd i Dalarna AB för att få hjälp med er skorsten eller eldstad på följande sätt:


Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2

791 50 Falun

023-635 10