Skorsten - Mer detaljer gällande Skorsten


Skorsten - Plåthuset

I Umeå finns det 3 företa som håller på med skorsten eller skorstensrenovering varav Plåthuset är en av dem. Då både utbud och inriktning kan variera ellern skorstensföretagen kan det vara bra att undersöka med flera företag i eller nära Umeå hur den kan hjälpa dig med skorstenen.


Ifall du tar kontakt med någon som kan skorstenar bör du veta vad du vill ha av för typ av skorsten eller idé om skorstensrenoveringmetod. Viss vägledning om skorstenar och skorstensrenovering kan du få här på www.skorsten.biz eller genom att besöka Plåthuset hemsida. Då det förekommer flera bolag som håller på med skorstenar eller eldstäder i eller i närheten av Umeå kan det vara lönsamt att undersöka olika alternativ hos fler skorstensföretag men rekommenderat är att ni hör efter med Plåthuset då de kan skorstenar mycket bra.


Bäst är att kontakta Plåthuset för att få hjälp med er skorsten eller eldstad på följande sätt:


Plåthuset

Lärlingsgatan 34

904 22 Umeå

090-77 07 40